REGULAMIN

Dodany przez admin Brak komentarzy czwartek, 6 Maj, 2010

 1. Wstęp

  Regulamin określa zasady zamieszczania wpisów w serwisie AlePizza.com oraz kwestie pokrewne związane z działaniem wyżej wymienionego serwisu.

 2. Słowniczek

  AlePizza.com – serwis – katalog wrocławskich pizzerii dostępny pod adresem internetowym http://www.alepizza.com
  Pizzeria – osoba prawna – przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze gastronomicznym.
  Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu AlePizza.com
  Wpis – forma prezentacji danej firmy w serwisie AlePizza.com

 3. Wpisy

  1. Wpisy/Wizytówki są płatne lub darmowe w zależności od rodzaju oraz cennika obowiązującego w danej chwili.
  2. Możliwość edycji danych Pizzerii posiada tylko Administrator. W razie potrzeby modyfikacji danych (np. w związku z ich nieaktualnością) prosimy o kontakt pod adresem wroclaw@alepizza.com
  3. Rodzaje wpisów mogą podlegać zmianie, co do długości ich trwania oraz treści.
  4. Pizzeria której wizytówka widnieje na AlePizza.com ma obowiązek zapoznać się polityką prywatności i regulaminem serwisu oraz oświadczyć, że jest uprawniona to posiadania zamieszczonych znaków towarowych, znaków firmowych.
 4. Prawa i obowiązki usługobiorcy

  1. Firma uzupełniając (aktualizując) wpis zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych danych. W razie chęci ich zmiany ma obowiązek powiadomić o tym Administratora, który naniesie odpowiednie zmiany.
  2. Firma ma prawo w dowolnym momencie poprosić o zmianę lub usunięcie danych widocznych na stronie wizytówce danej Firmy.
  3. Rozwiązanie umowy przez firmę przed upływem okresu trwania reklamy nie prowadzi do zwrotu poniesionych kosztów które reguluje ewentualnie umowa w zależności od rodzaju wpisu.
  4. Firma pozwalając na zamieszczenie swoich danych w serwisie akceptuję politykę prywatności oraz regulamin. Podstawowe postanowienia na które Firma wyraża zgodę:
   1. udostępnienie oraz prezentacja danych w serwisie
   2. przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez Firmę e-mail) wiadomości o charakterze handlowym
   3. przetwarzanie danych przez serwis AlePizza.com na zasadach określonych przepisami Ustawy zgodnie z Ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
   4. przetwarzanie, gromadzenie, oraz wykorzystywanie przez serwis AlePizza.com danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych oraz innych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu AlePizza.com oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  5. Firma zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem, oraz ogólnie uznawaną netykietą Internetu.
 5. Prawa i obowiązki usługodawcy

  1. Serwis AlePizza.com zastrzega sobie prawo do usuwania bez podawania przyczyny zamieszczonych treści
  2. Serwis AlePizza.com nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez Firmy w ramach dodawania wpisu oraz reklamy sponsorowanej
  3. Serwis AlePizza.com zastrzega sobie prawo w sytuacji wyjątkowej do usunięcia wpisu firmy naruszającego regulamin serwisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
  4. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania drobnych korekt szczególnie – ortograficznych do danych podawanych przez daną firmę.
  5. Administrator będzie dbał o jakość informacji prezentowanych na AlePizza.com – informacje obraźliwe bądź naruszające prawo nie zostaną umieszczone na serwisie.
  6. AlePizza.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje opublikowane na serwisie lecz zobowiązuje się do możliwie szybkiego ich poprawienia (zaraz po otrzymaniu sygnału od konkretnej Pizzerii)
  7. AlePizza.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych na serwisie.
  8. AlePizza.com zastrzega sobie prawo do edycji komentarzy szczególnie godzących w interesy zarówno pizzerii jak i samego portalu AlePizza.com.
  9. AlePizza.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia punktów przyznanych konkretnej pizzeri w przypadku podejrzenia o celowe „nabijanie” punktów.
  10. AlePizza.com zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów przesłanych przez usługobiorców w celach reklamowych, a także do ich powielenia na innych serwisach tworzonych przez AlePizza.com.
 6. Prawa i obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do obiektywnej oceny usług oferowanych przez Firmę z których korzystał.
  2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z prawem oraz ogólnymi zasadami użytkowania Internetu.
  3. Użytkownik dodając ocenę lub komentarz zobowiązuje się że zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Serwis AlePizza.com nie ponosi odpowiedzialności za oceny i komentarze użytkowników. Wszelkie spory będą rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału właściciela serwisu. Ujawnienie danych stron może nastąpić na mocy decyzji odpowiednich organów.
  2. Serwis AlePizza.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług oferowanych przez Firmy widoczne w katalogu AlePizza.com
  3. Serwis AlePizza.com nie jest pośrednikiem pomiędzy Firmami a potencjalnymi klientami i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Wszelkie nieporozumienia pomiędzy potencjalnymi klientami a Firmami zamieszczonymi w serwisie są rozwiązywane bez udziału AlePizza.com
  4. Serwis AlePizza.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług hostingodawców, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 8. Prawa autorskie

  1. Logo, treść serwisu, elementy graficzne AlePizza.com stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek fragmentów AlePizza.com bez zgody właściciela jest nielegalne i zabronione.
 9. Postanowienia końcowe

  Serwis AlePizza.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie chroni przed obowiązywaniem postanowień w nim zawartych. Każdą firmę obowiązuje aktualna treść regulaminu.
  W przypadku braku akceptacji regulaminu w postaci aktualnej Firma ma możliwość natychmiastowej rezygnacji z korzystania z usług AlePizza.com. Ostatecznie prowadzi to do usunięcia informacji na temat Firmy z serwisu.

W razie wątpliwości prosimy pisać na wroclaw@alepizza.com • Polityka Prywatności

  AlePizza.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://www.alepizza.com/regulamin-polityka-prywatnosci/ Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: AlePizza.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

 • Dane Osobowe

  W czasie korzystania z serwisu AlePizza.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków nick i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi e-mail z wiadomością o nowych konkursach bądź też informacyjny.

 • Niezapowiedziane Wiadomości

  AlePizza.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości AlePizza.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu.

 • Cookies (Ciasteczka)

  Niektóre obszary serwisów należących do AlePizza.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up

 • RSS
 • Blip
 • Facebook
 • Nasza Klasa